Videá z Medzinárodnej súťaže Flautiada nájdete na našom youtubovom kanáli

https://www.youtube.com/@flautiadainternationalflut2088/videos