OZ Flautiada
Nové záhrady III. 11,
82105 Bratislava 2, Slovakia

e-mail: info@flautiada.sk

CONTACT PERSONS

  • Ivica Gabrišová +421 91 5754604
  • Marta Braunsteinerová +421 90 5292154