OZ Flautiada
Nové záhrady III. 11,
82105 Bratislava 2, Slovakia

e-mail: info@flautiada.sk

CONTACT PERSONS

  • Ivica Gabrišová +421 915 754604
  • Janka Jámborová +421 902 676019
  • Matúš Krnáč +421 908 176798