Podujatia

FLAUTIADA

PIATOK, 27.9.2013, 17:00

Slávnostný koncert víťazov medzinárodnej súťaže FAUTIADA 2013
v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca v Bratislave

Pozývame všetkých priateľov a priaznivcov medzinárodnej súťaže FLAUTIADA 2013
na slávnostný koncert víťazov!

  • Marianna Žolnacz, Poland
  • Iris Maass, Austria
  • Daniil Rumiancev, Russia
  • Sylvie Schelingerová, Czech republic

Program:

  • Benda
  • Richter
  • Stamitz
  • Mercadante
  • Čajkovski