Harmonogram súťaže 

Flautiada 2022

23. 6. 2022 16:30 – 19:00 Registrácia súťažiacich a akustické skúšky v koncertnej sále pre 1., 2. a 3. kategóriu.

Adresa podujatia:
Konzervatórium J. L. Bellu
Skuteckého 27,
974 01 Banská Bystrica

INFO: 

Registrácia súťažiacich sa bude konať aj v priebehu prvého súťažného dňa (24. 6. 2022). Kandidát je povinný zaregistrovať sa najneskôr 60 minút pred začiatkom svojej kategórie.

 

24. 6. 2022 7:30 – 8:30 akustické skúšky v koncertnej sále

1., 2. a 3. kategória

8:40 otvorenie súťaže a losovanie poradia
1. kolo 9:00 – 9:10 1. kategória (do 13 rokov)
9:20 – 10:20 2. kategória (do 15 rokov)
10:20 – 12:00 3. kategória (do 18 rokov)
12:00 – 14:00
 • prestávka na obed
 • akustické skúšky v koncertnej sále pre 4. a 5. kategóriu
 • korepetície postupujúcich kandidátov – podľa dohody
14:00 – 14:40 4. kategória (do 21 rokov)
15:00 – 16:30 5. kategória (do 26 rokov)
16:30 – 17:30 konzultácie s členmi medzinárodnej poroty
17:00 – 19:30 akustické skúšky v koncertnej sále, skúšky s korepetítormi
INFO: 

Zoznam kandidátov postupujúcich do 2. kola bude zverejnený priebežne – vždy niekoľko minút po ukončení každej súťažnej kategórie. Postupujúci kandidáti si dohodnú cca 30 minútovú korepetíciu so súťažnými korepetítormi. Korepetície budú prebiehať priebežne počas celého súťažného dňa. 

 

25. 6. 2022 7:30 – 8:15 akustické skúšky v koncertnej sále
2. kolo 8:30 – 12:00 harmonogram bude upresnený podľa počtu postupujúcich do 2. kola 
12:00 prestávka na obed, akustické skúšky v koncertnej sále 
13:30 – 18:30 harmonogram bude upresnený podľa počtu postupujúcich do 2. kola
19:30
 • vyhlásenie výsledkov súťaže
 • koncert víťazov
 • záver súťaže


INFO: 

 • Počas súťaže budú pre všetkých kandidátov k dispozícii cvičné miestnosti na Konzervatóriu J. L. Bellu a tiež na Akadémii umení v Banskej Bystrici (Ul. Jána Kollára 22, 974 01, Banská Bystrica).
 • Všetci súťažiaci a ich sprievodné osoby, ktoré sa vopred nahlásili, majú počas súťaže zabezpečený teplý obed, pitný režim a malé občerstvenie. Prosím, nahláste nám do 15. 6. 2022 požiadavky na špeciálne stravovanie (bezlepkoví, vegetariáni atď.).
 • Ubytovanie si, prosím, zabezpečte vo vlastnej réžii.
 • Pre kandidátov postupujúcich do 2. kola budú naši súťažní korepetítori k dispozícii počas celého prvého súťažného dňa 24. 6. 2022. 
 • Každý kandidát pred 1. kolom absolvuje krátku 3-min. akustickú skúšku v koncertnej sále. Prosíme, aby ste tento čas rešpektovali.

 

 • v prípade akýchkoľvek ďalších otázok sa môžete obrátiť na náš Flautiada tím: 
  • Ivica Gabrišová +421 915 754 604
  • Janka Jámborová +421 902 676 019
  • Matúš Krnáč +421 908 176 798