PREDBEŽNÝ ČASOVÝ PLÁN

FLAUTIADA 2019

26. 4. 2019 od 12.00 príchod a registrácia súťažiacich

Registrácia možná aj v deň konania 1.kola súťaže jednotlivých kategórií, najneskôr však 60 minút pred začiatkom súťaže príslušnej kategórie

27.4. 2019 – 29. 4. 2019      od 8.45 – zahájenie a súťaž podľa harmonogramu pre jednotlivé kategórie

27.4. 2019                            7:15   príchod súťažiacich, registrácia, akustická skúška v koncertnej sále

                                              8:45    otvorenie súťaže, losovanie poradia súťažiacich

27.4. 2019     1. kolo súťaže

 • 9:00     1. kategória   (do 13 rokov)
 • 11:15   2. kategória   (do 15 rokov)
 • Cca 12:30 – 14:00 prestávka (obed, akustické skúšky)
 • 14:00    3. kategória  (do 18 rokov)
 • 17:00    4. kategória  (do 21 rokov)

28.4. 2019     pokračovanie 1.kola

 • 9:00      5. kategória  (do 26 rokov)

28.4. 2019    2. kolo súťaže

 • Časový harmonogram 2. kola súťaže je len informačný, bude upresnený podľa rozhodnutia poroty o počte postupujúcich súťažiacich z prvého kola
 • 15:00   1. kategória
 • 16:00   2. kategória
 • 17:00   3. kategória

29.4. 2019     pokračovanie 2. kola

 • 9:00     5. kategória
 • 14:00   4. kategória

18:00 slávnostné vyhlásenie výsledkov, odovzdanie cien a  koncert víťazov

Priestory na cvičenie sú k dispozícií od 26. 4. 2019 od 12.00 v budove Konzervatória J. L. Bellu  a v budove Akadémie umení. Od 27. 4. 2019 počas konania súťaže možno využiť priestory na cvičenie  na Konzervatóriu v čase 7:15 – 21:00, a na Akadémii umení v čase 7:15 – 21:30.

Súťažiacim, ktorí požiadali o korepetítora, zašleme harmonogram korepetícií v predstihu a to týždeň pred začiatkom súťaže.

Akustické skúšky v koncertnej sále Konzervatória J. L. Bellu sú možné 26.4.2019 v čase od 19:00 do 21:00 a v súťažné dni v časoch od 7:15 pred začiatkom súťažného kola danej kategórie, alebo po ukončení súťažného dňa do 21:00.      

Počas celého trvania súťaže je pre každého súťažiaceho aj pasívneho účastníka zabezpečená strava vo forme občerstvenia a teplého obeda.

Zistili sme pre Vás možnosti ubytovania v študentských domovoch. Kapacita je obmedzená (cca. 50 lôžok), preto v prípade záujmu o cenovo výhodnejšie ubytovanie, vykonajte Vašu rezerváciu v čo najkratšom čase.

Slovenská zdravotnícka univerzita/ Students hostel of the Slovak  Medical University 
Bernolákova ulica 8, Banská Bystrica
tel.: +421 (0) 917 496 405, +421 908 866 446

kontaktá osoba: Silvia Stieranková
silvia.stierankova@szu.sk

www.szu.sk/userfiles/file/Ubytovanie/FZ_BB/booklet_BB_201203.pdf

Študentský domov UMB 1 / Student´s hostel of Matej Bell University 1

Tajovského 40, 974 01 Banská Bystrica 
vedúca ŠD: Ing. Orlíčková Katarína
telefón: +421 48 446 7619
e-mail:katarina.orlickova@umb.sk

https://www.umb.sk/sprava-ucelovych-zariadeni-umb/studentske-domovy/sd1-tajovskeho-40/

Študentský domov UMB 2 / Students hostel of the Matej Bell University 2
Komenského 20, 
974 01 Banská Bystrica
vedúca ŠD: Ing. Copková Daniela
telefón: +421 48 446 3316
email: daniela.copkova@umb.sk

https://www.umb.sk/sprava-ucelovych-zariadeni-umb/studentske-domovy/sd2-komenskeho-20/

Ak hľadáte inú formu ubytovania, použite portály ako trivago, booking a pod.

Sprievodným podujatím súťaže bude prezentácia fláut predajcov firmy Flutissimo z Nemecka a tiež Markusa Lorenza – Muramatsu z Rakúska. Prezentácia bude prebiehať v sobotu 27.4.2019, 9:00 – 18:00 a nedeľu 28.4. 2019 , 9:00 – 15:00.