O presnom harmonograme súťaže Vás budeme informovať po uzávierke prihlášok, ktorá je 17. septembra 2021