Porota, ceny

FLAUTIADA 2019

  • Prof. Vladislav Brunner jr. (Nemecko)
  • Katalin Stefula ( Nemecko)
  • Szeléndi Zsuzsana (Maďarsko)
  • Univ.Prof. Hansgeorg Schmeiser (Rakúsko)
  • Prof. Robert Wolf (Rakúsko)

Ocenenia súťažiacich:

Medzinárodná odborná porota udelí na základe výsledkov bodovania 1., 2. a 3. cenu a čestné uznanie v každej kategórii a na základe najvyššieho počtu udelených bodov vyhlási laureáta súťaže. Rozhodnutia poroty sú konečné, porota si vyhradzuje právo neudeliť niektorú z cien.

Hlavnou cenou súťaže je sólový koncert laureáta a víťazov jednotlivých kategórií s komorným orchestrom na jeseň roku 2019 v zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca v Bratislave. Ďalšími oceneniami sú podľa rozhodnutia poroty štipendiá na majstrovské kurzy renomovaných pedagógov a flautistov (Michael Kofler – Musik Forum Viktring, Hansgeorg Schmeiser, Jan Ostrý, Vincent Cortvrint, Barthold Kuijken – European Flute Academy Fiss, Katalin Stefula – Modra 2019 a iné), koncertné vystúpenia v rámci renomovaných slovenských koncertných cyklov a festivalov (Festival Allegretto – Žilina, cyklus koncertov v Dome umenia v Piešťanoch, koncert mladých talentov v Bratislave a iné)

European Flute Academy, Serafus Fis Ladis 2019 Austria

Musikforum Viktring  a prof. Michael Kofler

Štipendium na letné majstrovské kurzy na Slovensku s Katalin Stefula (D)

Štipendium na majstrovský kurz na Akadémii umení v Banskej Bystrici na Slovensku s Krzysztof Kaczka (PL)

VIII. mezinárodní flétnové kurzy Ostravské univerzity (CZ)

Ďalšie koncertné vystúpenia pre ocenených

Cena Hudobného centra – účinkovanie na medzinárodnom hudobnom festivale  Allegretto Žilina 2020

Cena Štátnej Filharmónie Košice – sólové koncertné vystúpenie  s koncertom ŠFK

Cena Mgr. Eriky Fáberovej, riadeľky ZUŠ Ľ. Rajtera v Bratislave, Koncert Bravo Bratislava, Tlieskame vám  – 2. ročník medzinárodnej prehliadky mladých talentov

Cena Domu umenia v Piešťanoch –   koncertné vystúpenie

Partneri
sfk