Porota, ceny

FLAUTIADA 2019

Výkony súťažiacich bude hodnotiť medzinárodná porota zložená z popredných osobností flautovej hry. Zloženie poroty oznámime v neskoršom období.

Ocenenia súťažiacich:

Sólové vystúpenia so sprievodom orchestra, koncertné vystúpenia víťazov na prestížnych slovenských hudobných festivaloch a významných koncertných pódiách, štipendiá na medzinárodné interpretačné kurzy pod vedením významných predstaviteľov flautovej hry v Európe a mnohé iné.

Partneri
sfk