[[[["field36","equal_to","Nie"]],[["show_fields","field37,field38"]],"and"]]
1 Step 1
Previous
Next

Oznámenie:

Podľa §19 Zákona č.18/2018 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov organizátori súťaže – OZ Flautiada, Nové Záhrady III/11 82105 Bratislava, IČO: 42172535 oznamujú, že Vaše osobné údaje uvedené v prihláške budú použité výhradne pre interné účely súvisiace s prípravou súťaže, pre správne zaradenie do súťažnej – vekovej kategórie a vyhotovenie zoznamu a bulletinu s menami súťažiacich a krajinou ich pôvodu  a nebudú sprostredkované tretej osobe. Vaše osobné údaje spracováva organizačný výbor súťaže pod vedením Mag. art. Ivice Gabrišovej ArtD., predsedníčky OZ Flautiada. Doba uchovania osobných údajov je 5 rokov.

Fotografie a videozáznamy z koncertov slúžia na prezentáciu podujatia a aktivít OZ Flautiada na webovej stránke www.flautiada.sk, sociálnej sieti Facebook – stránka Flautiada competition  a Youtube Flautiada international competition.