Súťažné kategórie

FLAUTIADA 2021

Súťaž je dvojkolová pre všetky vekové kategórie

1. kategória do 13 rokov vrátane

  1. kolo: jedna z nasledujúcich etúd, ktorú kandidát predvedie spamäti:

Ernesto Köhler : 25 romantických etúd op. 66 –  č. 2 „Tanec bábiky“

Ernesto Köhler : 25 romantických etúd op. 66  – č. 7 „ V mesačnom svite“

  1. kolo: voľný program v trvaní max. 6 minút, hra spamäti nie je podmienkou

2. kategória do 15 rokov vrátane

  1. kolo: jedna z nasledujúcich etúd, ktorú kandidát predvedie spamäti:

Ernesto Köhler: Etudy op. 33/I.  č. 13

Ernesto Köhler: Etudy op. 33/II.  č. 10

  1. kolo: voľný program v trvaní max. 8 minút, hra spamäti nie je podmienkou

3. kategória do 18 rokov vrátane

  1. kolo: jedna z nasledujúcich etúd, ktorú kandidát predvedie spamäti

Ernesto Köhler: Etudes d´expression op. 89  č. 1 (C dur)

Ernesto Köhler: Etudes d´expression op. 89  č. 7 (D dur)

  1. kolo: voľný program v trvaní max. 12 minút, hra spamäti nie je podmienkou

4. kategória do 21 rokov vrátane

  1. kolo: jedna z nasledujúcich etúd, ktorú kandidát predvedie spamäti

Ernesto Köhler: Virtuózne etudy op. 75/ I. č. 7

Ernesto Köhler: Virtuózne etudy op. 75 / II. č. 14

  1. kolo: voľný program v trvaní max. 15 minút, hra spamäti nie je podmienkou

5. kategória do 26 rokov vrátane

  1. kolo: jedna z nasledujúcich etúd, ktorú kandidát predvedie spamäti

Ernesto Köhler: Virtuózne etudy op.75 / III. č. 23

Ernesto Köhler: Virtuózne etudy op.75 / III. č. 25

  1. kolo: voľný program v trvaní max. 20 minút, hra  spamäti nie je podmienkou

Porota po ukončení každej kategórie zvolí postupujúcich kandidátov do druhého kola. Voľný program v 2. kole môže pozostávať zo skladieb pre flautu sólo a pre flautu a klavír (transkripcie sú dovolené). Kandidát nesmie prekročiť hornú hranicu minutáže voľného programu, minimálny časový limit nie je stanovený.

Ďalšie informácie:

Všetky detailné informácie a harmonogramy súťaže zverejníme v priebehu mesiaca októbra 2021 na našej webovej stránke www.flautiada.sk a tiež na našom facebooku FLAUTIADA COMPETITION.

Tešíme sa na stretnutie s Vami – Váš Flautiada team