Súťažné kategórie

FLAUTIADA 2019

Súťaž je 2 kolová pre všetky vekové kategórie

1. kategória do 13 rokov vrátane

1 kolo: jedna z nasledujúcich skladieb podľa vlastného výberu, ktorú kandidát predvedie naspamäť:

  1. Petr Eben: Sonatina Semplice, 2. Moderato e Cantabile a 3. Vivace e accentato
  2. Pál Jardányi: Sonatina, 1. Allegro moderato a 3. Allegro con brio

2 kolo: Voľný program v maximálnej dĺžke 6 minút, hra spamäti sa nevyžaduje

2. kategória do 15 rokov vrátane

1 kolo: jedna z nasledujúcich skladieb podľa vlastného výberu, ktorú kandidát predvedie naspamäť:

  1. John Rutter: Suite Antique, 1. Prelude, 2. Ostina.to
  2. Jiří Pauer: 5 Capricci (1 pomalé a 1 rýchle capriccio)

2 kolo: Voľný program v maximálnej dĺžke 8 minút, hra spamäti sa nevyžaduje

3. kategória do 18 rokov vrátane

1 kolo: jedna z nasledujúcich skladieb podľa vlastného výberu, ktorú kandidát predvedie naspamäť:

  1. Albert Périlhou: Ballade pre flautu a klavír
  2. Benjamin Godard: Suite de trois morceaux op. 116: 1. Allegretto, 2. Idylle,

2 kolo: Voľný program v maximálnej dĺžke 12 minút, hra spamäti sa nevyžaduje

4. kategória do 21 rokov vrátane

1 kolo: jedna z nasledujúcich skladieb podľa vlastného výberu, ktorú kandidát predvedie naspamäť:

  1. Gabriel Fauré: Fantázia op.79
  2. Louis Ganne: Andante et Scherzo

2 kolo: Voľný program v maximálnej dĺžke 15 minút, hra spamäti sa nevyžaduje

5. kategória do 26 rokov vrátane

1 kolo: kandidát predvedie obe predpísané skladby. Jednu z nich podľa vlastného uváženia zahrá naspamäť.

  1. G. Ph. Telemann: 12 fantázií pre flautu sólo (1  fantázia podľa vlastného výberu)
  2. Erwin Schulhoff: Sonáta pre flautu a klavír, 1. Allegro moderato, 2. Scherzo, Allegro giocoso

2 kolo: Voľný program v maximálnej dĺžke 20 minút, hra spamäti sa nevyžaduje

Porota po ukončení každej kategórie zvolí postupujúcich kandidátov do druhého kola.

Voľný program v 2. kole môže pozostávať zo skladieb pre flautu sólo a pre flautu a klavír (transkripcie sú dovolené). Kandidát nesmie prekročiť hornú hranicu minutáže voľného programu, minimálny časový limit nie je stanovený.

Ďalšie informácie:

Všetky detailné informácie a harmonogramy súťaže zverejníme po uzávierke prihlášok
29. 2. 2019 na našej webovej stránke www.flautiada.sk a tiež na našom facebooku FLAUTIADA COMPETITION.

Tešíme sa na stretnutie s Vami – Váš Flautiada team!