6. Medzinárodná súťaž FLAUTIADA 2019

Termín a miesto konania:

Dátum: 27. apríl – 30. apríl 2019

Miesto konania: Konzervatória Jána Levoslava Bellu  v Banskej Bystrici

Adresa: Skuteckého 27, 97401 Banská Bystrica

ORGANIZÁTORI

Občianske združenie
Flautiada

100100

Pro-Konzervatórium, n .f. Banská Bystrica

ddd

Fakulta múzických umení – Akadémia
umení v Banskej Bystrici

fmu

OPIS SÚŤAŽE

Flautiada 2019  je 6. ročník medzinárodnej súťaže v hre na flaute venovaná pamiatke na prof. Vladislava Brunnera, významného pedagóga, ktorý vyučoval hru na flaute na bratislavskom konzervatóriu. Je určená všetkým mladým flautistom do 26 rokov.

Súťaž je verejné podujatie.

Súťaží sa v 5 vekových kategóriách, zaradenie do kategórie závisí výhradne od veku kandidáta.

Pre všetky kategórie je súťaž dvojkolová.