Ceny

4. FLAUTIADA

Porota boduje výkony súťažiacich bodovou stupnicou od 0 do 25 bodov, jej rozhodnutia sú konečné a nemožno sa proti nim odvolať. Každý súťažiaci dostane diplom o účasti v medzinárodnej súťaži Flautiada 2015.

I. SKUPINA – ŽIACI

Súťaž v prvej skupine hodnotí porota troma pásmami – zlatým, strieborným a bronzovým, a určí tiež absolútneho víťaza tejto skupiny podľa najvyššieho bodového zisku.

II. SKUPINA – ŠTUDENTI

Súťaž v druhej skupine hodnotí porota udelením 1., 2. a3. miesta a tiež určí absolútneho víťaza tejto skupiny podľa najvyššieho bodového zisku.

LAUREÁT

Laureátom súťaže sa stane súťažiaci s najvyšším bodovým ziskom z obidvoch súťažných skupín.

CENY, KTORÉ SME PRIPRAVILI PRE VÍŤAZOV

 • Flauta – Muramatsu EX model ( Markus Lorenz- Muramatsu Wien)
 • Víťazi súťaže sa zúčastnia slávnostného koncertu v Zrkadlovej Sieni Primaciálneho paláca dňa 6. októbra 2015.
 • Sólové vystúpenie so štátnou filharmóniou Košice v roku 2016
 • Vystúpenie na Festivale mladých umelcov TOCCATA – Piešťany
 • Štipendiá na majstrovské kurzy s poprednými pedagógmi flautovej hry: Michaelom Koflerom (Musik Forum Viktring), Hansgeorgom Schmeiserom ( Neuberger Kulturtage) , a na Medzinárodných flautových kurzoch Ostravskej univerzity
 • Príslušenstvo k flaute a servis nástrojov od firmy flauta.sk ( Peter Kula)
 • Notové materiály (Music Forum)
 • Flauta – Muramatsu EX model ( Markus Lorenz- Muramatsu Wien)
 • Víťazi súťaže sa zúčastnia slávnostného koncertu v Zrkadlovej Sieni Primaciálneho paláca dňa 6. októbra 2015.
 • Sólové vystúpenie so štátnou filharmóniou Košice v roku 2016
 • Vystúpenie na Festivale mladých umelcov TOCCATA – Piešťany
 • Štipendiá na majstrovské kurzy s poprednými pedagógmi flautovej hry: Michaelom Koflerom (Musik Forum Viktring), Hansgeorgom Schmeiserom ( Neuberger Kulturtage) , a na Medzinárodných flautových kurzoch Ostravskej univerzity
 • Príslušenstvo k flaute a servis nástrojov od firmy flauta.sk ( Peter Kula)
 • Notové materiály (Music Forum)

ABSOLÚTNY VÍŤAZ 1. SKUPINY

OLGA MARENKOVA RU

SRDEČNE GRATULUJEME !

Sólové vystúpenie s komorným orchestrom na gala koncerte víťazov súťaže  FLAUTIADA 2017  získali:

OLGA MARENKOVA         RU

ANA TUTIĆ                          HR

CASSANDRA CHONG         A

Ocenenie pre najlepšieho slovenského súťažiaceho- Koncert na festivale maldých umelcov v Piešťanoch získal:

KRIŠTOF JÁN ŽUPNÍK       SK

1/A Víťaz Kategórie

OLGA MARENKOVA         RU
 1. Marenkova Olga (RU) – Golden Level
 2. Dobrowolska Izabela (PL) – Golden Level
 3. Marenkova Svetlana (RU) – Golden Level
 4. Župník Ján Krištof (SK) – Golden Level
 5. Márk Viktória (HU) – Golden Level
 6. Majcen Maša (SLO) – Golden Level
 7. Benic Dana (A) – Silver Level
 8. Irein Richard (CZ) – Silver Level
 9. Krečmerová Dorota (CZ) – Silver Level
 10. Sczepkowska Klara (PL) – Silver Level
 11. Pospíšilová Magdalena (CZ) – Bronze Level
 12. Jakubíková Johanka (SK) – Bronze Level
 13. Vozárová Karin (SK) – Bronze Level
 14. Feizullova Alissia (RU) – Bronze Level
 15. Degmová Marianna (SK) – Bronze Level
 16. Vodičková Barbora (CZ) – Bronze Level
 17. Muchová Miriam (SK) – Bronze Level
 18. Fiedlerová Bára (CZ) – Bronze Level
 19. Gablyaszová Edina Lilla (SK) – čestné uznanie

Víťaz Kategórie 1/B

ANA TUTIĆ                (HR)

 1. Tutić Ana (HR) – Golden Level
 2. Kołek Matylda (PL) – Golden Level
 3. Lúčna Terézia (SK) – Golden Level
 4. Holpar Anna (HU) – Golden Level
 5. Brašeňová Terézia (SK) – Silver Level
 6. Mazáčková Anna (CZ) – Silver Level
 7. Scholl Elias (A) – Silver Level
 8. Dinuš Filip (SK) – Silver Level
 9. Bučková Alexandra (SK) – Bronze Level
 10. Čupková Alžbeta (SK) – Bronze Level
 11. Štulrajterová Eliška (SK) – čestné uznanie

Víťaz kategórie 1/C

CHONG CASSANDRA         (A)

 1. Chong Cassandra (A) – Golden Level
 2. Schauer Christoph (A) – Golden Level
 3. Major Julia (HU) – Silver Level
 4. Sobieszczańska Julia (PL) – Silver Level
 5. Gašparovičová Lucia (SK) – Silver Level
 6. Diasová Gabriela (SK) – Bronze Level
 7. Babčanová anna Mária (SK) – Bronze Level
 8. Barusová Ema (SK) – Bronze Level
 9. Jexová Simona (SK) – Bronze Level

ABSOLÚTNY VÍŤAZ 2.SKUPINY FLAUTIADY 2017

KATARÍNA SLAVKOVSKÁ

SRDEČNE GRATULUJEME!

2/A kategória

1. cena            BUNYIK Rebecca (HU)

2. cena            KISS Viktória Eszter (HU)

KOPECKÁ Theodora (CZ)

3. cena            SLAVKOV Jacob (A)

Degree of honour:            MICHÁLKOVÁ Eliška (CZ)

2/B kategória

1. cena SLAVKOVSKÁ Katarína (SK)

SZENTGYÖRGYVÁRY Albert (HU)

2. cena  PREM Theresa (A)

3. cena  KULICHOVÁ  Barbora (CZ)

2/C kategória

 1. cena BOŠKOVÁ Eliška (CZ)
 2. cena BLAŽKOVÁ Michaela (CZ)
 3. cena BRADÁVKOVÁ Eva (CZ)

Sólové vystúpenie s komorným orchestrom na slávnostnom koncerte víťazov získali:

SLAVKOVSKÁ Katarína (SK)
SZENTGYÖRGYVÁRY Albert (HU)
BOŠKOVÁ Eliška (CZ)
BUNYIK Rebecca (HU)

ŠPECIÁLNE CENY

Sólové vystúpenie so Štátnou filharmóniou Košice:

SLAVKOVSKÁ Katarína (SK)

Štipendium na festivale Musik Forum Viktring – kurzovné na letné majstrovské kurzy s prof. Michaelom Koflerom:

SZENTGYÖRGYVÁRY Albert (HU)

Umelecký výlet do Lipska – 3 dňový pobyt v Lipsku s návštevou koncertu orchestra Gewandhaus Orchester Leipzig, 3 lekciami flauty pod vedením 1. flautistky orchestra Katalin Stefula, prehliadka mesta  získala:

BUNYIK Rebecca (HU)

Finančná cena 350€ od firmy Sax&Flute, Peter Kula:

BOŠKOVÁ Eliška (CZ)

Laureát

Laureát Flautiady 2015: Maaß Iris (A)

Špecíalna cena pre laureáta: sólový koncert so Štátnou Filharmóniou Košice v sezóne 2016 /2017 + Muramatsu EX FLUTE from Markus Lorenz the flute specialst.

I. SKUPINA – ŽIACI

I./A kategória – žiaci ZUŠ vo veku 13 rokov a mladší

 • Kopecká Theodora (CZ) – zlaté pásmo
 • Bandur Marta (HR) – zlaté pásmo
 • Holpar Anna (HU) – zlaté pásmo
 • Čeko Bruna (HR) – strieborné pásmo
 • Lúčna Terézia (SK) – strieborné pásmo
 • Majić Ornela (HR) – strieborné pásmo
 • Župnik Krištof (SK) – strieborné pásmo
 • Zych Weronika (PL) – strieborné pásmo
 • Čížková Evelína (SK) – bronzové pásmo
 • Brašeňová Terézia (SK) – bronzové pásmo
 • Dinuš Filip (SK) – bronzové pásmo
 • Forgó Dominika (SK) – bronzové pásmo
 • Hrubý František (CZ) – bronzové pásmo
 • Javorek Vojtěch (CZ) – bronzové pásmo
 • Králová Anežka (SK) – bronzové pásmo

I./B kategória – žiaci ZUŠ vo veku 14 – 15 rokov

 • Keszei Johanna (HU) – zlaté pásmo
 • Rumiancev Daniil (RU) – zlaté pásmo
 • Majsniarová Zuzana (SK) – strieborné pásmo
 • Motýľová Anna (SK) – strieborné pásmo
 • Valionyte Gintare (LT) – strieborné pásmo
 • Rybár Šimon (SK) – bronzové pásmo
 • Žuk-Olszewska Veronika (SK) – bronzové pásmo
 • Barusová Ema (SK) – Čestné uznanie
 • Bencová Ema (SK) – Čestné uznanie

I./C kategória – žiaci ZUŠ vo veku 16 – 18 rokov

 • Maaß Iris (A) – zlaté pásmo
 • Šuppová Terézia (SK) – zlaté pásmo
 • Janková Anna (CZ) – strieborné pásmo
 • Gašparovičová Lucia (SK) – bronzové pásmo
 • Babčanová Anna Mária (SK) – Čestné uznanie

Absolútny víťaz prvej skupiny: Maaß Iris (A)

II. SKUPINA – ŠTUDENTI

II./A kategória – študenti 1. a 2. ročníka

 1. Kadlec Tim (CZ)
  Geislerová Denisa (CZ)
 2. Szenstgyörgyváry Albert (HU)

II./B kategória – študenti 3. a 4. ročníka

 1. Mieczkowski Daniel (PL)
 2. Karaszewska Natalia (PL)
  Bošková Eliška (CZ)
 3. Blažková Michaela(CZ)

II./C kategória – študenti 5. a 6. ročníka

 1. Niziolek Pavel (PL)
 2. Hajná Štepánka (CZ)
  Haná Hana (CZ)

Absolútny víťaz druhej skupiny: Mieczkowski Daniel (PL)

CENY

Koncertné vystúpenie v rámci Festivalu Mladých umelcov TOCCATA v Piešťanoch:
Šuppová Terézia (SK)

Pozvanie na slávnostný koncert víťazov 6. októbra 2015 dostali:
Mieczkowski Daniel (PL), Niziolek Pavel (PL), Kadlec Tim (CZ),
Maaß Iris (A), Kopecká Theodora (CZ), Keszei Johanna (HU)

YAMAHA 300€ šek na kúpu flauty od Petra Kulu ( Sax and Flute sk) získal:
Krišof Župnik (SK)

50% zľava na servis a opravu nástroja od Petra Kulu ( Sax and Flute sk) získali:
Theodora Kopecká (CZ), Keszei Johanna (HU), Geislerová Denisa (CZ)

Víťazi 2013

3. FLAUTIADA

I. KATEGÓRIA – ŽIACI ZUŠ

I./A kategória – žiaci ZUŠ vo veku 13 rokov a mladší

 • Rumzantsev Daniil (RUS) – zlaté pásmo
 • Harmos Szilvia (HU) – zlaté pásmo
 • Kizeev Vladislav (RUS) – zlaté pásmo
 • Pepuchová Martina (SK) – bronzové pásmo
 • Pálffy Fanni (SK) – bronzové pásmo

I./B kategória – žiaci ZUŠ vo veku 14 – 16 rokov

 • Maaß Iris (A) – zlaté pásmo
 • Janková Anna (CZ) – strieborné pásmo
 • Rendlová Lucie (CZ) – strieborné pásmo
 • Šuppová Terézia (SK) – strieborné pásmo
 • Dmitrienko Polina (RUS) – bronzové pásmo
 • Hacajová Ivana (SK) – bronzové pásmo

I./C kategória – žiaci ZUŠ vo veku 17 – 18 rokov

 • zlaté pásmo neudelené
 • Geislerová Denisa (CZ) – strieborné pásmo
 • Guzanová Michaela (SK) – bronzové pásmo
 • Noskovičová Petra (SK) – bronzové pásmo

Absolútny víťaz prvej skupiny: Rumyantsev Daniil (RUS)

II. KATEGÓRIA – ŠTUDENTI

II./A kategória – študenti 1. a 2. ročníka

 1. Zolnacz Marianna (PL)
 2. Hajná Štěpánka (CZ)
 3. Bošková Eliška (CZ)

degree of honour:

 • Baglyas Anita (HU)
 • Blažková Michaela (SK)
 • Hetei-Bakó Teodóra (HU)

II./B kategória – študenti 3. a 4. ročníka

 1. neudelené
 2. Haasová Barbora (CZ)
 3. Dlouhá Karolína (CZ)

degree of honour:

 • Šafárová Patrícia (SK)

special prize:

 • Rogozin Egor

II./C kategória – študenti 5. a 6. ročníka

 1. Schelingerová Sylvie (CZ)
 2. Križalkovičová Dominika (SK)
 3. Kulkovská Jana (SK)

degree of honour:

 • Vacek Michal (CZ)

Absolútny víťaz druhej skupiny: Zolnacz Marianna (PL)

Víťazi 2011

2. FLAUTIADA

I. KATEGÓRIA – ŽIACI ZUŠ

I./A kategória – žiaci ZUŠ vo veku 14 rokov a mladší

Köhring Fabian (A)

I./B kategória – žiaci ZUŠ vo veku 15 – 18 rokov

Scheuring Kata (HU)

Absolútny víťaz prvej skupiny: Scheuring Kata (HU)

II. KATEGÓRIA – ŠTUDENTI

II./A kategória – študenti 1. a 2. ročníka

Páris Alexandra (HU)

II./B kategória – študenti 3. a 4. ročníka

Szabados Éva (HU)

II./C kategória – študenti 5. a 6. ročníka

Stehlíková Janka (SK)

Absolútny víťaz druhej skupiny: Szabados Éva (HU)

Víťazi 2009

1. FLAUTIADA

I. KATEGÓRIA – ŽIACI ZUŠ

I./A kategória – žiaci ZUŠ vo veku 14 rokov a mladší

Molnár Fanni (HU)

I./B kategória – žiaci ZUŠ vo veku 15 – 18 rokov

Kateřina Vaňková (CZ)

Absolútny víťaz prvej skupiny: Kateřina Vaňková (CZ)

II. KATEGÓRIA – ŠTUDENTI

II./A kategória – študenti 1. a 2. ročníka

Szabados Éva (HU)

II./B kategória – študenti 3. a 4. ročníka

Drahos Rebeka (HU)

Absolútny víťaz druhej skupiny: Szabados Éva (HU)

ABSOLUTE WINNER

Absolútny víťaz Flautiady 2009: Szabados Éva (HU)

LAUREÁTKA MEDZINÁRODNEJ SÚŤAŽE FLAUTIADA 2017

s najvyšším bodovým ohodnotením spomedzi oboch súťažných skupín

 MARENKOVA OLGA (RU)

 GRATULUJEME!