Občianske združenie Flautiada

Pod Lipovým 5302/47 · Bratislava – Devínska Nová Ves 84107 · Slovensko · +421 915 754604 · info@flautiada.sk

Občianske združenie Flautiada vzniklo v roku 2009 ako snaha a iniciatíva skupiny pedagógov a priaznivcov hry na priečnej flaute s cieľom kvalitného vzdelávania a propagácie flautovej hry na Slovensku. Vzniklo ako reakcia na neustály nedostatok informácií o nových metódach vyučovania a z potreby konfrontovať prácu žiakov a ich pedagógov na poli medzinárodnej konkurencie.
Flautiada združuje pedagógov, flautistov, študentov a priaznivcov flautovej hry. Medzi iniciatívy združenia patrí organizovanie odborných seminárov a workshopov pre študentov i pedagógov, príprava koncertov a podujatí, ktoré prispievajú k šíreniu kvalitnej flautovej hry na Slovensku.
Prioritou a hlavnou aktivitou OZ Flautiada je najmä príprava a organizácia medzinárodnej súťaže Flautiada, ktorá je určená mladým flautistom do 26 rokov.


Ľudia

Ivica Gabrišová

predsedníčka

Predsedníčkou OZ Flautiada je doc. Mag. art. Ivica Gabrišová, ArtD. Počas štúdií na Univerzite Mozarteum získala bohaté skúsenosti vo flautovej hre, pod vedením prof. Michaela Koflera sa stala členkou orchestrálnej akadémie Mníchovskej Filharmónie, venuje sa prevažne komornej hre, no vystupuje aj sólisticky s orchestrami Cappella Istropolitana, Presburger Philharmonie, orchester Štátnej opery Banská Bystrica, Junge Filharmonie Salzburg a i. Vyučuje hru na flaute na Cirkevnom konzervatóriu v Bratislave a na Akadémii umení v Banskej Bystrici.

Marta Braunsteinerová

Zakladateľka

Dušou Flautiady a tiež autorkou myšlienky usporiadať takúto súťaž bola Mgr. Marta Braunsteinerová, dlhoročná profesorka flautovej hry na bratislavskom konzervatóriu, členka symfonického orchestra Opery SND a Slovenskej filharmónie. Počas svojej bohatej umeleckej a pedagogickej praxe vychovala celý rad vynikajúcich hráčov na tomto nástroji, ktorí sa uplatnili ako sólisti a členovia renomovaných orchestrov po celom svete.


Foto


Podporovatelia


Kontakty

OZ Flautiada
Pod Lipovým 5302/47, 84107 Bratislava – Devínska Nová Ves, Slovensko
info@flautiada.sk
Ivica Gabrišová
+421 915 754 604
flautiada@gmail.com
Janka Jámborová
+421 902 676 019
flautiada@gmail.com